Logo bureau Biota Bureau Biota is een onafhankelijk ecologisch bureau met een groot netwerk en brede expertise op het gebied van: fytoplankton, zoöplankton, mossen, vegetatie, sprinkhanen, dagvlinders, libellen, amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren. De kennis over deze soortgroepen wordt op verschillende manieren ingezet bij advies-, onderzoek en educatie-activiteiten.

Bureau Biota wordt gerund door Christophe Brochard en Gabi Milder, twee gedreven ecologen die jaren ervaring hebben op ecologisch gebied. In 2014 besloten ze hun kennis, enthousiasme en gedrevenheid te bundelen en een eigen bureau op te richten.
Logo bureau FaunaX Bureau FaunaX is een klein ecologisch adviesbureau met een brede kennis en een groot netwerk. Het bedrijf is o.a. werkzaam op het gebied van natuurwetgeving en onderzoek (alle soortgroepen).

Oprichter Eduard Peter de Boer heeft bovendien een zeer uitgebreide ervaring in onderzoek naar entomofauna (zweefvliegen, libellen, vliegen, mieren etc.). Hij was trekker van een groot project over het voorkomen en de ecologie van de Groene Glazenmaker in Friesland.

In 2014 is mede van zijn hand de Libellenatlas van Friesland 'Libellenrijk Fryslân' verschenen.

Logo buro Elodea Buro Elodea, opgericht door Henk Jansen, verricht sinds 1997 met name werk op het gebied van landschapsecologie. Hierbij worden verbanden gelegd tussen flora- en vegetatieonderzoek, bodem en hydro-ecologie. Ook werd door Buro Elodea aan kleine zoogdieren gewerkt.

Recent ontwikkelde Elodea het concept van ´Huisecologie´. Door vanuit het landschap in te zoomen op een huis, kan een op ecologie gebaseerde scan worden gemaakt waarin de mogelijkheden voor verbeteringen op gebied van energie, waterbeheer en natuur op heldere wijze uiteen worden gezet.
Logo buro Vogelinventarisatie De Kraanvogel Buro Vogelinventarisatie De Kraanvogel werd in 2000 opgericht door vogelaar en veldonderzoeker Herman Feenstra die midden in het Fochteloërveen woont.

Hij voert vooral faunaonderzoek uit, zoals broedvogelkarteringen, en onderzoek aan amfibieën en reptielen.

Eind 2012 bracht hij samen met H. Kuipers een goed ontvangen boek uit over het Fochteloërveen: ´wat je met rust laat, kan groeien´.

Logo Tonckens Ecologie Tonckens Ecologie, opgericht door Johannes Tonckens, werkt sinds 2002 aan verscheidene projecten in het kader van flora en fauna onderzoek.

Daarbij ligt de nadruk op flora- en vegetatiekarteringen, bostructuurkarteringen en projecten in het kader van de ´gedragscode zorgvuldig bosbeheer´.

Tonckens Ecologie voert veldonderzoeken van planten en dieren uit, legt relaties met de omgeving, is op de hoogte van de recente inzichten in het natuurbeheer, maakt uitvoerbare plannen en toetst plannen en projecten aan de geldende natuurwetgeving.

Raaf (Corvus corax) - Foto: Herman Feenstra
Gladde slang (Coronella austriaca) - Foto: Christophe Brochard
Ree (Capreolus capreolusree) - Foto: Herman Feenstra